در این مطلب می‌بینید:‌ هنر در جامعه, ضرورت اختصاص بودجه های آموزشی برای مباحث هنری در مدارس, اقتصاد هنر, درآمدزایی از طریق هنر, درآمدزایی برای هنرمندان
هنر به زندگی ما معنا و به فرهنگ ما روح می‌بخشد -- پس چرا هنرمندان باید برای گذران زندگی در مضیقه باشند؟ هادی ایلدیبک در حال فعالیت است تا جامعه‌ای بسازد که در آن به هنرمندان ارزش گذاشته می‌شود و یک بنیاد آنلاین هنرمندان و موقعیت‌های پشتیبانی مالی و سرمایه‌گذاری را به هم می‌رساند تا بتوانند به جای فشار جانبی روی هنرشان تمرکز کنند.

منبع: TED.com

کلمات کلیدی

هادی ایلدیبک یک موزیسین، مدرس و کارآفرین است که در سرتاسر جهان مشغول خلق و تولید آثار فاخر هنری و فرهنگی و همچنین پروژه های آموزشی است.

افزودن دیدگاه جدید

نمایش دیدگاه ها