پرورش قارچ در منزل
برای تاسیس یک کارگاه خانگی و زیرپله ای می توان با سرمایه 1.5 میلیون تومانی هم پرورش قارچ را آغاز کرد.
0
اشتراک در RSS - پرورش قارچ