آدرس و شماره تلفن مطب خانم دکتر فیروزه نجاری در تهرانپارس و اندرزگو

مشاوره غیر حضوری برای هموطنان خارج از کشور 

 سوابق آموزش و تدریس خانم دکتر فیروزه نجاری    

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و دکترای مشاوره خانواده
 • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران و امریکا (2۵1۵۸)
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • مدرک مربیگری خانواده از طرف سازمان ملل متحد
 • روانشناس 
 •  متخصص مشاوره خانواده
 • زوج درمانگر
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره طلاق
 • مشاور فردی
 • استرس و اضطراب
 • افسردگی
 • طرحواره

عناوین رشته ها و خدمات قابل ارائه در مطب

 • مشاوره خانواده
 • زوج درمانی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره طلاق
 • مشاوره فردی
 • مشاوره
 • استرس و اضطراب
 • مشاوره افسردگی

برگزاری جلسات و کارگاههای قابل ارائه در مطب 

برگزار کننده کارگاه های مختلف درمانی خانواده، زوج درمانی، پیش از ازدواج