آدرس و شماره تماس مطب دکتر فاطمه رنجبرکرمانی،‌ روانشناس در منطقه بلوار کشاورز تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

فوق تخصص روانپزشکی کودک ونوجوان

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی