آدرس و شماره تماس مطب دکتر رضا راد گودرزی،‌ در خیابان چهار راه طالقانی کرج

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی