آدرس و شماره تماس مطب دکتر سید مرتضی ضیابخش،‌ در خیابان شهید بهشتی کرج

متخصص روان درمانی و روانشناسی 

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی