آدرس و شماره مطب خانم ستاره جعفری جوزانی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

تخصص اصلی و گرایش در امر مشاوره

 • Cbt-rebt

درباره خانم ستاره جعفری جوزانی

 • کارشناس ارشد روانشناسی ،روان درمانی
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • متخصص رویکرد آلبرت الیس (rebt )
 • متخصص cbt(درمان شناختی رفتاری)
 • مشاوره و درمان اختلالات روانشناختی
 • مشاوره و روان درمانی اختلالات اضطرابی و افسردگی
 • مشاوره و روان درمانی وسواس های فکری و عملی
 • مشاوره و روان درمانی اختلال وحشت زدگی و استرس پس از سانحه
 • ارزیابی شخصیت با آزمون های استاندارد جهانی
 • مشاوره در حوزه سبک زندگی و ارتقای فردی