آدرس و شماره مطب خانم پروانه پرندین دانشجوی دکترای روانشناسی در زعفرانیه

تحصیلات و دوره‌های تکمیلی خانم پروانه پرندین

دانشجوی دکترای روانشناسی تخصصی، کارشناسی ارشد بالینی، کارشناسی روانشناسی عمومی و مدرس دوره های مرد جذاب-زن جذاب.

سوابق آموزش و تدریس 

  • گذراندن دوره های تحلیل دوره تیپ شناسی شخصیت و اختلالات شخصیت
  • برگزاری گروه درمانی در کلینیک آوینه زیر نظر دکتر بیتا حسینی
  • گذراندن چندین دوره تحت سوپروایزی دکتر بیتا حسینی
  • گذراندن دوره های ایماگوتراپی-طرحواره درمانی-نشانه شناسی اختلالات روانی بر اساس –DSMدوره ACTپیشرفته-دوره TPSC(روانی –جنسی)و سکس تراپی
  • دوره عصب روانکاوی-درمان سیستمی و یکپارچه نگر-اسکیماتراپی
  • دوره های زوج درمانی براساس طرحواره درمانی زوجین و براساس تیپ شخصیتی زوجین و ایماگو و براساس رویکرد گاتمن

 تخصص اصلی و گرایش در امر مشاوره 

متخصص در درمان های فردی، رشد و ارتقای شخصیت

مشاوره پیش از ازدواج (با جدیدترین متد و در سنجش 15 بعد شخصیتی)

زوج درمانی (مشاوره حل تعارضات زناشویی و خیانت زناشویی و بهبود روابط زوجی).

عضو انجمن سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی