آدرس و شماره تلفن مطب خانم دکتر زینب خیرخواه متخصص اعصاب و روان در خیابان امیرآباد شمالی

تحصیلات و دوره‌های تکمیلی 

دکترای تخصصی اعصاب و روان 

سوابق آموزش و تدریس

  • دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • دکترای تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • تدریس در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
     

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی