آدرس و شماره تلفن مرکز مشاوره رهنما واقع در ستارخان

خدمات مرکز مشاوره روانشناسی رهنما

  • مشاوره پیش و پس از ازدواج

  • مشاوره خانواده

  • مشاوره کودک و نوجوان

  • اجرای آزمون های تخصصی هوش و شخصیت

  • مشکلات اعتیاد و وابستگی به مواد

  • روان درمانی

  • خدمات روانپزشکی

شماره تماس مرکز مشاوره روانشناسی رهنما

02144271548

02144271549

تصاویر مرکز مشاوره روانشناسی رهنما

مرکز مشاوره روانشناسی رهنما

مرکز مشاوره روانشناسی رهنما

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی