شهید بهشتی
متخصص روانشناسی
چهار راه طالقانی
متخصص روانشناسی
گلشهر
متخصص روانشناسی
مهر شهر
دکترای روانشناسی
چهار راه طالقانی
کارشناس ارشد روانشناسی کودک
میدان توحید
متخصص روانشناسی
میدان کرج
متخصص روانشناسی
چهار راه طالقانی
کارشناس ارشد روانشناسی
درختی
مرکز مشاوره روانپزشکی
چهار راه طالقانی
متخصص روانشناسی
طالقانی جنوبی
متخصص روانشناسی
میدان شهدا
متخصص روانشناسی
تجريش | کرج
دکترای مشاوره
مطهری
مرکز مشاوره و روان درمانی
میدان شهدا
متخصص روانشناسی

لیست مراکز مشاوره روانشناسی کودک در کرج و استان البرز همراه با شماره تماس و نشانی هر مرکز. در صفحه هر مرکز می توانید ساعات کاری و شرایط نوبت دهی را ببینید.