میدان شهدا
متخصص روانشناسی
بلوار طالقانی شمالی
متخصص روانشناسی
میدان کرج
متخصص روانشناسی
گلشهر
متخصص روانشناسی
رجایی شهر
دکترای روانشناسی
میدان توحید
متخصص روانشناسی
چهار راه طالقانی
کارشناس ارشد روانشناسی
چهار راه طالقانی
کارشناس ارشد روانشناسی کودک
عظیمیه
متخصص روانشناسی
چهار راه طالقانی
متخصص روانشناسی
فردیس
متخصص روانشناسی
ونک | صادقیه
فوق‌لیسانس روانشناسی تربیتی
مطهری
مرکز مشاوره و روان درمانی
ظفر
کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناسی
چهار راه طالقانی
متخصص روانشناسی

لیست مراکز مشاوره روانشناسی کودک در کرج و استان البرز همراه با شماره تماس و نشانی هر مرکز. در صفحه هر مرکز می توانید ساعات کاری و شرایط نوبت دهی را ببینید.