آدرس و شماره تماس موسسه کیو تلنت،‌ مرکز استعداد یابی در منطقه سهروردی تهران
  • مرکز استعدادیابی و آموزش کارآفرینی
  • ویژه دانش آموزان
  • تخصصی ترین مرکز هدایت
  • هدفمندشغلی و تحصیلی