آدرس و شماره تماس کلینیک روانپزشکی دکتر مهسا هوشدار،‌ مرکز مشاوره روانشناسی در بلوار طالقانی شمالی کرج

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی