آدرس و شماره تماس مرکز روانشناسی و مشاوره پارس روان،‌ در خیابان مطهری کرج

خدمات مرکز

  • مشاوره و روان درمانی کودک و نوجوان
  • مشاوره خانواده 
  • مشاوره ترک اعتیاد
  • اختلالات یادگیری
  • اختلالات رفتاری و جنسی
  • سنجش هوش و استعداد
  • افزایش هوش

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی