آدرس و شماره تماس مطب دکتر گیتی همتی راد،‌ در خیابان رجایی شهر کرج

خدمات مطب

  •  مشاوره خانواده 
  • مشاوره ازدواج 
  • مشاوره تخصصی کودک و نوجوان
  • مشاوره تحصیلی 
  • مشاوره شخصیتی
  • مشاوره شغلی 
  • نوروتراپ

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی