خدمات مطب

مشاوره و روان درمانی بزرگسالان
مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
مشاوره و درمان مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات یادگیری کودکان
انجام تست های هوش و شخصیت و ازدواج

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

کارشناس ارشد روانشناسی
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام
مشاوره در مراکز خصوصی به مدت 17 سال
برگزاری دوره های رفتار با کودکان برای والدین در مدارس
برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی برای کارمندان در شرکت راه آهن کشش
دارای گواهینامه های دوره آموزشی:
- تئوری انتخاب و واقعیت درمانی زیر نظر موسسه ویلیام گلسر در ایران
- روان درمانی پویشی کوتاه مدت دوانلو ISTDP
- فنون روان درمانی کودک
- اجرای آزمون های روانشناختی
- مشاوره پیش از ازدواج
- فنون روان درمانی بزرگسال
- فنون ارتقا سلامت روان در مشاوره و روان درمانی
- کاربرد نظریه های روانشناختی در روان درمانی
- تشخیص و درمان مشکلات جنسی
- روابط فرا زناشویی-زوج درمانی با رویکرد تئوری انتخاب

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی