آدرس و شماره تماس مطب آقای دکتر مهدی کرمی در صادقیه تهران همراه با نحوه دریافت نوبت و وقت مشاوره روانشناسی از ایشان.

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی