آدرس و شماره تماس مطب دکتر وحید مشهدی صمدایروانی،‌ روانشناس کودک در منطقه افسریه تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی