آدرس و شماره تماس مطب دکتر سیدمجتبی جزایری،‌ روانشناس در منطقه ولیعصر تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی