آدرس و شماره تماس مطب دکتر منصور آگاهی،‌ روانشناس در منطقه کارگر شمالی تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی