آدرس و شماره تماس مطب دکتر مریم تاج دینی،‌ روانشناس در منطقه میرداماد تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

سوابق علمی و حرفه ای

متخصص روانپزشکی، و درمانگر نوجوانان و بزرگسالان

درمانگر ACT(درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)، و رفتاردرمانی شناختی(CBT) 

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی