آدرس و شماره تماس مطب دکتر کتایون صفر زاده خوشابی،‌ روانشناس در منطقه سعادت آباد تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

فلوشیپ روانپزشکی کودک و نوجوان

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی