آدرس و شماره تماس مطب دکتر عطیه گلبن،‌ روانشناس در منطقه ولیعصر تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

روانپزشک - رواندرمانگر

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی