آدرس و شماره تماس مطب دکتر مهدی کریمی،‌ روانشناس در منطقه پاسداران تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

متخصص اعصاب و روان _ روانپزشک، روانکاو

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی