آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمدامین علی پور،‌ روانشناس در منطقه پیروزی تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی