آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمدعلی پورسینا،‌ روانشناس در منطقه میرداماد تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی