آدرس و شماره تماس مطب دکتر مهری نجات،‌ روانشناس در منطقه ونک تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

 درمانگر و مشاور

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی