آدرس و شماره تماس مطب دکتر زینب نجار،‌ روانشناس در منطقه شریعتی تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

متخصص روانشناسی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی