آدرس و شماره تماس مطب دکتر ندا فرزانه،‌ روانشناس در منطقه ونک تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

روانپزشک و رواندرمانگر - مشاور خانواده
دارای بورد تخصص روانپزشکی

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی