شماره تماس و آدرس مطب دکتر روانشناس حسین فوده همراه با شرایط نوبت دهی و ساعات کاری ایشان.

سوابق علمی و حرفه ایی

دکتر حسین فوده متخصص اعصاب و روان

موسس و مدیر بیمارستان روانپزشکی آزادی

تالیف: روانپزشکی برای اطبا داخلی و دانشجویان پزشکی
 

Schemas
{ "@context" : "https://schema.org", "@type" : "Physician", "name" : "دکتر حسین فوده" , "currenciesAccepted" : "IRR" ,"priceRange" : "$$" , "paymentAccepted" : "Cash, Credit Card" ,"image":[ ""],"telephone":" ۰۲۱۸۸۷۳۱۱۱۸","address":"قائم مقام فراهانی - روبروی تهران کلینیک - کوچه ششم - ساختمان رازی
","description":"شماره تماس و آدرس مطب دکتر روانشناس حسین فوده همراه با شرایط نوبت دهی و ساعات کاری ایشان.
","aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue":"5","reviewCount":"1","bestRating": "5"}}