آدرس و شماره تماس مطب دکتر جمشید قادری،‌ روانشناس در منطقه فاطمی تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و رواندرمانگر

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی