آدرس و شماره تماس مطب دکتر مهدی رفیعی،‌ متخصص روانشناسی در گلشهر کرج

 متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی