آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمد حسین قاسمی،‌ در خیابان طالقانی کرج

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی