آدرس و شماره تماس مطب دکتر مریم هوشمند عباسی،‌ در هشتگرد کرج

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی