آدرس و شماره تماس مطب دکتر آنا باقری تبریزی،‌ در میدان توحید کرج

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی