آدرس و شماره تماس مطب دکتر کامران خوشنودی،‌ در خیابان طالقانی شمالی کرج

متخصص روانپزشکی

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی