آدرس و شماره تماس مطب دکتر دکتر دانیال خواجوی،‌ در فردیس کرج

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی