آدرس و شماره تماس مطب دکتر امیر هوشنگ باقری ولوجردی،‌ در عظیمیه کرج

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی