آدرس و شماره تماس مطب دکتر نیلوفر رستگار طالقانی،‌ در چهار راه طالقانی کرج

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی