آدرس و شماره تماس مطب آقای محمود صداقت خواه،‌ در خیابان طالقانی کرج

کارشناس ارشد روانشناسی کودک و نوجوان

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی