.

کلینیک روانشناسی ندای امید

مشاوره کودک، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره نوجوان، زوج درمانی

شهرزاد حسنی، روانشناس بالینی و مشاور خانواده

شماره پروانه فعالیت 5385 از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

انجام مشاوره و خدمات روانشناسی 
1. مشاوره خانواده: (اختلافات خانوادگی و مشکلات زناشویی، مشکلات بین فردی )
2. مشاوره پیش از ازدواج
3. اختلالات خلقی، افسردگی، اختلالات رشد
4. مشاوره تحصیلی و اختلالات یادگیری و رفتاری، مشاوره شغلی و سنجش رغبت شغلی
5. اختلالات اضطرابی، وسواس، ترس ها
6. مشاوره کودک و نوجوانان، بیش فعالی و کمبود توجه و پرخاشگری
7. انجام آزمونهای شخصیت شاملMMPI2، نئو آزمونهای سنجش افسردگی، اضطراب
برگزاری کارگاههای آموزشی مهارت های زندگی، روابط بین فردی، آموزشهای پیش از ازدواج، مهارتهای کنترل استرس و وسواس