.

کلینیک روانشناسی ندای امید

مشاوره کودک، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره نوجوان، زوج درمانی

آدرس و شماره تلفن مطب آقای محمدرضا فولادی روانشناس بالینی

 سوابق آموزش و تدریس 

تدریس روانشناسی در محیط کار

تخصص اصلی و گرایش در امر مشاوره 

 • زوج درمانی
 • مشاوره کودک
 • گفتار درمانی
 • مشاوره پیش از ازدواج 
 • زوج درمانی بر اساس cbt
 • مشاوره فردی-نوجوان
 • درمان بیش فعالی کودکان براساس درمان cbt

عناوین رشته ها و خدمات قابل ارائه در مطب 

 • مشاوره ازدواج
 • گفتار درمانی
 •  زوج درمانی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • تست های هوشی وکسلر
 • مشاوره فردی
 • درمان بیش فعالی کودکان براساس cbt