علائم اوتیسم در بزرگسالان
بیماری اوتیسم فقط مختص به کودکان نیست و بزرگسالان نیز گاهی درگیر این بیماری می شوند. در این مطلب جامع نگاهی به علائم اوتیسم در بزرگسالان خواهیم انداخت.
0

اختلالات روانی

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی