پیغام وضعیت

Form id is views_exposed_form
به تعويق انداختن كارها
به تعويق انداختن كارها
" تعلل و به تاخیر انداختن کارها" از جمله مشکلاتی است که در وجود هر شخص ممکن است لانه کرده باشد و بر تمام اندیشه ها و گرایش ها و رفتارهای او تأثیر گذاشته است.
0

توسعه فردی

اشتراک در RSS - توسعه فردی