در این مطلب می‌بینید: چطور ریاضیات می‌تواند در درمان سرطان مفید باشد؟
ایرینا کاروا مسائل زیست شناسی را به زبان ریاضیات و بالعکس ترجمه می‌کند. او مدل‌های ریاضی‌ می‌نویسد که حرکات سرطان را توصیف می‌کنند، تا از این طریق داروهای جدید موثری برای تومورهای سرطانی کشف کند. کاروا می‌گوید: قدرت و زیبایی مدل‌سازی ریاضی، در این مسئله نهفته است که این نوع مدل سازی باعث می‌شود بصورت دقیق آنچه که فکر می‌کنیم می‌دانیم را ترسیم کند. این مدل سازی به ما کمک می‌کند بدانیم باید به جستجوی کدام راه ادامه دهیم و کدام راه بن بست است. همه چیز بستگی به این دارد که سوال درستی بپرسید و آن را به معادله درستی ترجمه کنید و بالعکس.
منبع : TED.com
کلمات کلیدی

افزودن دیدگاه جدید

نمایش دیدگاه ها