کودک شما هفت ساله است. مي‌تواند به خوبی حدود نيم ساعت تمرکز کند، می تواند برخی مسائل را کاملاً توضيح دهد. به آسانی و بدون اضطراب مدتی از شما دور باشد. با کودکان ديگر گروه‌های کوچک تشکيل می‌دهد و مدّتها با آنها سرگرم می‌شود. لباسش را می‌تواند بپوشد و به تنهايی به دستشويی می‌رود و نظافت می‌کند.

مفاهيمي ‌مثل بالا، پايين، عقب جلو و رنگ‌ها را به خوبي مي‌داند. اسم و فاميل خود را مي‌داند و مي‌تواند تا 10 بشمارد. او آماده است که به کلاس اول برود و شما شادی‌ای داريد در عمق وجود تان ... امّا اين شادی با اضطرابی سخت همراه است. با اضطرابي که نمي‌توانيد آن را ناديده بگيريد.

از اطرافيان مي‌شنويد که پايه اوّل، پايه سختي است... به دنبال بهترين مدرسه، بهترين معلّم و بهترين‌ها براي فرزندتان هستيد. براي کم کردن اين اضطراب و هم چنين براي آسان تر کردن و هموار کردن راهتان بايد دست به کار شويد...همين الان آغاز کنيد...کارهايتان را مرتّب کنيد و بچّه ها را حاضر کنيد....

توصيه‌هايی برای آماده سازی کودکان براي ورود به کلاس اوّل ،شايد بتواند چراغ راه پرفراز و نشيب تان باشد.

نکاتی برای پرورش مهارت های عمومی

 • اجازه گرفتن، سلام کردن  و با نوبت صحبت کردن را در منزل تمرين کنيد.
 • به کودک اين اطمينان را بدهيد که اگر در مدرسه مشکلي داشت، مي‌تواند خيلي آسان آن مشکل را با معلّم يا مدير مدرسه در ميان بگذارد.
 • به موقع حرف زدن به موقع سکوت کردن و به موقع اظهار وجود کردن را حتماً به او ياد بدهيد.
 • آداب دستشويي رفتن و رعايت بهداشت فردي را به طور کامل در او کنترل کنيد.
 • نحوه ي صحبت کردن او را مورد ارزشيابي قرار بدهيد. بلند، آرام، مودب و دوستانه حرف زدن را با او تمرين کنيد. در بازي هاي ساده گاهي معلّم شويد، گاهي يک دوست  و گاهي خود دانش آموز.
 • حتماً قبل از شروع مدرسه او را به مدرسه بياوريد. کلاس ها، سرويس بهداشتي، حياط و دفتر را به او نشان دهيد.
 • پوشيدن و در آوردن لباس ها و کفش ها را بارها و بارها با او تمرين کنيد.
 • هنگامي که براي او وسيله اي مي‌خريد، حتماً او را همراه ببريد.
 • خريد وسايل را زياد به تعويق نيندازيد. اين امر براي کودک پر از شادي و نشاط است. اجازه بدهيد تا چند هفته مرتّب وسايلش را چک کند و با آنها ارتباط برقرار کند.
 • در خريد کيف مدرسه نهايت دقّت را به خرج بدهيد. براي کودک کيفي بخريد که اندازه و جنس مناسبي داشته باشد. کيف بچّه ها ترجيحاً از نوع کوله پشتي باشد و دسته اي هم براي حمل آسان داشته باشد. بهتر است کيف حالت ايستاده داشته باشد تا کنار پاي کودک روي زمين قرار بگيرد و دسترسي کودک به وسايل را ساده تر کند. کيف بايد داراي چند جيب متعدد باشد تا طبقه بندي وسايل براي کودک ميسّر باشد.
 • نگهداري و حفظ وسايل را به او ياد بدهيد. وسايلش را برايش معرّفي کنيد و موارد استفاده و مکان آن را در کيف و يا جامدادي برايش توضيح دهيد.
 • دفتر هايش را جلو چشمش جلد کنيد و اسم و فاميلش را روي همه‌ي وسايلش بچسبانيد.چشم کودک را با مارک مداد رنگي و ساير وسايل آشنا کنيد.
 • استفاده از ليوان و دستمال و ساير وسايل مربوط به طرز خوردن تغذيه در مدرسه را در منزل تمرين کنيد.
 • پياده و سوار شدن به سرويس و آداب استفاده از سرويس و نکات ايمني را به او آموزش دهيد. سعي کنيد با برنامه ريزي دقيق و مرتّب، اضطراب ناشي از جاماندن از سرويس را به حداقل برسانيد.
 • در منزل به او مسئوليّت بدهيد. اين امر موجب پرورش حس دقّت، اتکاء به نفس و مسئوليت پذيري در وي مي‌شود.

نکاتی برای پرورش مهارت های جسمانی

 • حتماً واکسن کودک را يکي دو ماه قبل از آغاز مدارس تزريق کنيد.
 • از لحاظ سلامت عمومي او را بررسي کنيد. آزمايش انگل و سنجش سلامت عمومي زير نظر متخصص تغذيه و ترميم دندان ها ي پوسيده احتمال غيبت هاي مکرر در طول سال تحصيلي را به حداقل مي‌رساند.
 • اواسط سال تحصيلي تصميم به تعويض مدرسه ي يا کلاس کودک نگيريد.
 • قداست معلّم را حفظ کنيد. اگر با برخي از روش هاي معلم موافق نيستيد، آن را با خود معلم و يا با شوراي مدرسه مطرح کنيد.
 • ارتباط خود را با مدرسه حفظ کنيد. به اين ترتيب هر کدام مي‌دانيد که اوضاع در مدرسه يا منزل چگونه پيش مي‌رود.
 •  از چند هفته قبل نسبت به مدرسه کودک اطمينان حاصل کنيد. جابجايي کودک در روزهاي اوّل مدرسه اصلاً به نفع کودک نيست.
 • موقعيت هايي را پيش بياوريد که او بتواند ساعت ها در خارج از منزل بازي کند. اين امر باعث مي‌شود که آمادگي جسماني او بالا برود.
 • در برنامه تابستاني او حتماً کلاس سفال و نقّاشي را بگنجانيد. اين دو برنامه ماهيچه‌هاي ظريف انگشتان دست کودک را تقويت مي‌کند.
 •  در بين بازي هاي کودک، بازي هايي نظير  پرتاب توپ در حلقه، بازي با خمير، بازي هاي فکري، حل کردن ماز (مارپيچ) هاي ساده- موجود در انواع مجلات کودک – حتماً شاخص تر باشد.
 • حتماً ساعاتي در منزل به کتاب خواندن، تماشاي تلويزيون و آرام و ساکت بودن گذرانده شود.
 • نزديک به شروع مدارس، ساعت خواب او را به طور جدّي تنظيم کنيد.

نکاتی برای پرورش مهارت های تخصصی

 • هرگز کودکتان را با کسي _حتّي با خواهر و برادرش _ مقايسه نکنيد. هر کودک مجموعه اي از ويژگي هاي منحصر به فرد است که شما نمي‌توانيد آن ها را عوض کنيد.
 • محيط خانه را گرم و صميمي کنيد. به خاطر رشد و تعالي کودکتان از بحث هاي بيهوده در منزل بپرهيزيد.
 • بدانيد که کسب مهارت  خواندن نيز مانند کسب مهارت صحبت کردن در بعضي کودکان ديرتر و در بعضي زودتر رخ مي‌دهد.
 • پايه اول ابتدايي بنيان بسياري از رفتارهاي صحيح درسي دانش آموز خواهد بود. پس در پرورش عادات صحيح کودکتان با مدرسه، همکاري لازم را داشته باشيد.
 • اگر به نظر خودتان يا به عقيده مربيان پيش دبستاني، کودک شما بيش فعّال، کم توجّه يا کم تمرکز است رفع مشکل را هر چه زودتر آغاز کنيد. اوّل مهر براي حل اين گونه مسائل بسيار دير است.

کلام آخر

 • يک دفتر خط دار در اختيار کودک قرار دهيد و مفهوم، اوّل و آخر خط، بالا و پايين دفتر و يک خط در ميان را به او ياد بدهيد.
 • نحوه ي پاک کردن مطالب و نحوه ي تراشيدن مداد ها را به او آموزش بدهيد.
 • سعي کنيد مشکلات تکلّمي کودک را رفع کنيد. در منزل گاهي به زبان نوشتاري با او حرف بزنيد. موقع خواندن کتاب، عيناً متن کتاب را براي او بخوانيد و از قصّه گويي به زبان عاميانه بپرهيزيد.
 • طرز گرفتن مداد و نشستن را به او آموزش دهيد.
 • در منزل با او پرکردن نقطه چين و خط چين را کار کنيد.
 • تشخيص سمت چپ و سمت راست را به او ياد بدهيد.
 • دسته بندي و طبقه بندي چيزها را بر اساس ويژگي هاي مشترک به او بياموزيد. (انواع لوبيا - اسباب بازي ها - کفش ها - لباس ها )
 • مکان مناسب را براي انجام تکاليف تعيين کنيد. آن مکان بايد عاري از هر گونه عامل مخل و محرّک باشد.
 • شعر خواني و آموزش قرآن دايره ي فهم زبان کودک را بالا مي‌برد.
 • به او اين اعتماد به نفس را بدهيد که در کارهايش از ديگران تقليد نکند. امّا در صورت تقليد او را سرزنش نکنيد. چون در اين مقطع سنّي تقليد يکي از ابزارهاي آموزش است

برای دسترسی به فهرست مراکز مشاوره و متخصصین روانشناسی روی لینک های زیر کلیک نمایید:

مرکز مشاوره
مرکز مشاوره شمال تهران
مرکز مشاوره جنوب تهران
مرکز مشاوره غرب تهران
مرکز مشاوره شرق تهران
روانپزشک خوب در تهران

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
The comment language code.

Filtered HTML

 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
امتیاز
{"ratingValue":5,"reviewCount":1}
جمع امتیاز ها
5
تعداد امتیاز ها
1

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Schemas
{ "@context" : "https://schema.org", "@type" : "Article", "name" : "مهارت های مورد نیاز کودک برای ورود به کلاس اول ","headline" : "مهارت های مورد نیاز کودک برای ورود به کلاس اول ", "url" : "https://jameesalamat.com/node/771","id" : "https://jameesalamat.com/node/771","image":[ "https://jameesalamat.com/sites/default/files/field/image/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%88%D9%84.jpg"], "author":"Jameesalamat.com - جامعه سلامت","description":" کودک شما هفت ساله است. مي‌تواند به خوبی حدود نيم ساعت تمرکز کند، می تواند برخی مسائل را کاملاً توضيح دهد. به آسانی و بدون اضطراب مدتی از شما دور باشد. با کودکان ديگر گروه‌های کوچک تشکيل می‌دهد و مدّتها با آنها سرگرم می‌شود. لباسش را می‌تواند بپوشد و به تنهايی به دستشويی می‌رود و نظافت می‌کند." , "articleBody" : " مفاهيمي ‌مثل بالا، پايين، عقب جلو و رنگ‌ها را به خوبي مي‌داند. اسم و فاميل خود را مي‌داند و مي‌تواند تا 10 بشمارد. او آماده است که به کلاس اول برود و شما شادی‌ای داريد در عمق وجود تان ... امّا اين شادی با اضطرابی سخت همراه است. با اضطرابي که نمي‌توانيد آن را ناديده بگيريد. از اطرافيان مي‌شنويد که پايه اوّل، پايه سختي است... به دنبال بهترين مدرسه، بهترين معلّم و بهترين‌ها براي فرزندتان هستيد.&nbsp;براي کم کردن اين اضطراب و هم چنين براي آسان تر کردن و هموار کردن راهتان بايد دست به کار شويد...همين الان آغاز کنيد...کارهايتان را مرتّب کنيد و بچّه ها را حاضر کنيد.... توصيه‌هايی برای آماده سازی کودکان براي ورود به کلاس اوّل ،شايد بتواند چراغ راه پرفراز و نشيب تان باشد. نکاتی برای پرورش مهارت های عمومی اجازه گرفتن، سلام کردن &nbsp;و با نوبت صحبت کردن را در منزل تمرين کنيد. به کودک اين اطمينان را بدهيد که اگر در مدرسه مشکلي داشت، مي‌تواند خيلي آسان آن مشکل را با معلّم يا مدير مدرسه در ميان بگذارد. به موقع حرف زدن به موقع سکوت کردن و به موقع اظهار وجود کردن را حتماً به او ياد بدهيد. آداب دستشويي رفتن و رعايت بهداشت فردي را به طور کامل در او کنترل کنيد. نحوه ي صحبت کردن او را مورد ارزشيابي قرار بدهيد. بلند، آرام، مودب و دوستانه حرف زدن را با او تمرين کنيد. در بازي هاي ساده گاهي معلّم شويد، گاهي يک دوست &nbsp;و گاهي خود دانش آموز. حتماً قبل از شروع مدرسه او را به مدرسه بياوريد. کلاس ها، سرويس بهداشتي، حياط و دفتر را به او نشان دهيد. پوشيدن و در آوردن لباس ها و کفش ها را بارها و بارها با او تمرين کنيد. هنگامي که براي او وسيله اي مي‌خريد، حتماً او را همراه ببريد. خريد وسايل را زياد به تعويق نيندازيد. اين امر براي کودک پر از شادي و نشاط است. اجازه بدهيد تا چند هفته مرتّب وسايلش را چک کند و با آنها ارتباط برقرار کند. در خريد کيف مدرسه نهايت دقّت را به خرج بدهيد. براي کودک کيفي بخريد که اندازه و جنس مناسبي داشته باشد. کيف بچّه ها ترجيحاً از نوع کوله پشتي باشد و دسته اي هم براي حمل آسان داشته باشد. بهتر است کيف حالت ايستاده داشته باشد تا کنار پاي کودک روي زمين قرار بگيرد و دسترسي کودک به وسايل را ساده تر کند. کيف بايد داراي چند جيب متعدد باشد تا طبقه بندي وسايل براي کودک ميسّر باشد. نگهداري و حفظ وسايل را به او ياد بدهيد. وسايلش را برايش معرّفي کنيد و موارد استفاده و مکان آن را در کيف و يا جامدادي برايش توضيح دهيد. دفتر هايش را جلو چشمش جلد کنيد و اسم و فاميلش را روي همه‌ي وسايلش بچسبانيد.چشم کودک را با مارک مداد رنگي و ساير وسايل آشنا کنيد. استفاده از ليوان و دستمال و ساير وسايل مربوط به طرز خوردن تغذيه در مدرسه را در منزل تمرين کنيد. پياده و سوار شدن به سرويس و آداب استفاده از سرويس و نکات ايمني را به او آموزش دهيد. سعي کنيد با برنامه ريزي دقيق و مرتّب، اضطراب ناشي از جاماندن از سرويس را به حداقل برسانيد. در منزل به او مسئوليّت بدهيد. اين امر موجب پرورش حس دقّت، اتکاء به نفس و مسئوليت پذيري در وي مي‌شود. نکاتی برای پرورش مهارت های جسمانی حتماً واکسن کودک را يکي دو ماه قبل از آغاز مدارس تزريق کنيد. از لحاظ سلامت عمومي او را بررسي کنيد. آزمايش انگل و سنجش سلامت عمومي زير نظر متخصص تغذيه و ترميم دندان ها ي پوسيده احتمال غيبت هاي مکرر در طول سال تحصيلي را به حداقل مي‌رساند. اواسط سال تحصيلي تصميم به تعويض مدرسه ي يا کلاس کودک نگيريد. قداست معلّم را حفظ کنيد. اگر با برخي از روش هاي معلم موافق نيستيد، آن را با خود معلم و يا با شوراي مدرسه مطرح کنيد. ارتباط خود را با مدرسه حفظ کنيد. به اين ترتيب هر کدام مي‌دانيد که اوضاع در مدرسه يا منزل چگونه پيش مي‌رود. &nbsp;از چند هفته قبل نسبت به مدرسه کودک اطمينان حاصل کنيد. جابجايي کودک در روزهاي اوّل مدرسه اصلاً به نفع کودک نيست. موقعيت هايي را پيش بياوريد که او بتواند ساعت ها در خارج از منزل بازي کند. اين امر باعث مي‌شود که آمادگي جسماني او بالا برود. در برنامه تابستاني او حتماً کلاس سفال و نقّاشي را بگنجانيد. اين دو برنامه ماهيچه‌هاي ظريف انگشتان دست کودک را تقويت مي‌کند. &nbsp;در بين بازي هاي کودک، بازي هايي نظير &nbsp;پرتاب توپ در حلقه، بازي با خمير، بازي هاي فکري، حل کردن ماز (مارپيچ) هاي ساده- موجود در انواع مجلات کودک – حتماً شاخص تر باشد. حتماً ساعاتي در منزل به کتاب خواندن، تماشاي تلويزيون و آرام و ساکت بودن گذرانده شود. نزديک به شروع مدارس، ساعت خواب او را به طور جدّي تنظيم کنيد. نکاتی برای پرورش مهارت&nbsp;های تخصصی هرگز کودکتان را با کسي _حتّي با خواهر و برادرش _ مقايسه نکنيد. هر کودک مجموعه اي از ويژگي هاي منحصر به فرد است که شما نمي‌توانيد آن ها را عوض کنيد. محيط خانه را گرم و صميمي کنيد. به خاطر رشد و تعالي کودکتان از بحث هاي بيهوده در منزل بپرهيزيد. بدانيد که کسب مهارت &nbsp;خواندن نيز مانند کسب مهارت صحبت کردن در بعضي کودکان ديرتر و در بعضي زودتر رخ مي‌دهد. پايه اول ابتدايي بنيان بسياري از رفتارهاي صحيح درسي دانش آموز خواهد بود. پس در پرورش عادات صحيح کودکتان با مدرسه، همکاري لازم را داشته باشيد. اگر به نظر خودتان يا به عقيده&nbsp;مربيان پيش دبستاني، کودک شما بيش فعّال، کم توجّه يا کم تمرکز است رفع مشکل را هر چه زودتر آغاز کنيد. اوّل مهر براي حل اين گونه مسائل بسيار دير است. کلام آخر يک دفتر خط دار در اختيار کودک قرار دهيد و مفهوم، اوّل و آخر خط، بالا و پايين دفتر و يک خط در ميان را به او ياد بدهيد. نحوه ي پاک کردن مطالب و نحوه ي تراشيدن مداد ها را به او آموزش بدهيد. سعي کنيد مشکلات تکلّمي کودک را رفع کنيد. در منزل گاهي به زبان نوشتاري با او حرف بزنيد. موقع خواندن کتاب، عيناً متن کتاب را براي او بخوانيد و از قصّه گويي به زبان عاميانه بپرهيزيد. طرز گرفتن مداد و نشستن را به او آموزش دهيد. در منزل با او پرکردن نقطه چين و خط چين را کار کنيد. تشخيص سمت چپ و سمت راست را به او ياد بدهيد. دسته بندي و طبقه بندي چيزها را بر اساس ويژگي هاي مشترک به او بياموزيد. (انواع لوبيا - اسباب بازي ها - کفش ها - لباس ها ) مکان مناسب را براي انجام تکاليف تعيين کنيد. آن مکان بايد عاري از هر گونه عامل مخل و محرّک باشد. شعر خواني و آموزش قرآن دايره ي فهم زبان کودک را بالا مي‌برد. به او اين اعتماد به نفس را بدهيد که در کارهايش از ديگران تقليد نکند. امّا در صورت تقليد او را سرزنش نکنيد. چون در اين مقطع سنّي تقليد يکي از ابزارهاي آموزش است برای دسترسی به فهرست مراکز مشاوره و متخصصین روانشناسی روی لینک های زیر کلیک نمایید: مرکز مشاوره مرکز مشاوره شمال تهران مرکز مشاوره جنوب تهران مرکز مشاوره غرب تهران مرکز مشاوره شرق تهران روانپزشک خوب در تهران &nbsp; " ,"datePublished":"2020-09-03T23:15:31+04:30","dateModified":"2020-09-03T23:15:31+04:30","mainEntityOfPage":"Article", "publisher" : [{"@context" : "https://schema.org", "@type" : "Organization", "name" : "jameesalamat.com - جامعه سلامت", "url":"jameesalamat.com", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "jameesalamat.com/themes/custom/winter/logo.png", "width": "300px", "height": "83px" }}] }